Árak:BGN
KezdőlapJótállás és szervíz

Jótállás és szervíz

Itt megtekinthető néhány példa a Szállítási jegyzőkönyvről/ a Jótállási feltételekről és a jótállási jegyről.

________________________________________________________________________________________________________________________

M I N T A

S   Z   Á   L   L   Í   T   Á   S   I        J   E   G   Y   Z   Ő   K   Ö   N   Y   V

 

StepMat bejárati szennyfogó lábtörlő

A No……./ ... évi számlához            

ELADÓ:  RAMER GRUP Kft .,  Egyedi azonosító 103302389,  Varna, Troleyna utca 6,

 

VEVŐ: Jogi / természeti személy.........................................Egyedi azonosító.....................város..........................................

Levelezési cím............................................................................. tel................................................

A cím, ahol a lábtörlő van felszerelve.........................................................................................................

 

 StepMat LÁBTÖRLŐ.................................MÉRETEK ........................ külső/ beépített KERETTEL /anélkül/ .  

A StepMat lábtörlőnek célja, amelyet Ön megvásárolta az átmenő emberek cipőivel behordott pór, a kültérből behozott piszok és nedv bekerülésének visszatartása, a zónának amelyre szánták megfelelően:   

 

A lábtörlő összetévői megfelelnek a vevői megrendelésnek, amelyet ..................................................... adták be.

 

A Vevő kijelenti, hogy tisztában van a RAMER GRUP  Kft  a www.stepmat.eu webárúházon keresztül történő eladással kapcsolatos Általános feltételeivel, azok alkalmazhatók a jelenlegi eladásra, és elfogadja ezeket mindenféle kifogás nélkül. A Vevő kijelenti továbbá, hogy az általa átvett termékek megfelelnek a www.stepmat.eu  webárúházon keresztül megrendelteknek. A Vevő által kitöltött és visszaigazolt jegyzőkőnyvet a a RAMER GRUP  Kft  tárolja.

 

Ma 2015 .......................

a RAMER GRUP  Kft  : bg 000/2012

a Vevő részére  .........................................

Nevek  ............................................................

Köszönjük, hogy a termékeinket választotta. Kérdések és ajánlások esetén  NE HABOZZON FELKERESNI MINKET!   e-mail: sales@stepmat.eu   Tel:  +359 886 605 333

 

________________________________________________________________________________________________________________________

M I N T A

J  Ó  T  Á  L  L  Á  S  I      F  E  L  T  É  T  E  L  EK

 

Ezen a honlapon felajánlott termékek újak, Bulgáriában, Romániában vagy más európai országban gyártjuk ezeket és a RAMER GRUP Kft  szállítja ezeket. Minden termék kifejezetten kijelölt jótállási határidővel van ellátva. A RAMER GRUP Kft  szavatolja, hogy az elküldés pillanatában a termék nem rendelkezik ilyen hiányossággal, amely lecsökkentheti az értékét vagy a szokásos használatra való alkalmasságát. 

 

A StepMat bejárati szennyfogó lábtörlők alkalmasak a köz-és magánépületek bejárati területén való elhelyezésre. A céljük a rajtuk átmenő emberek cipőivel behordott kültéri szennyeződés vagy nedv bekerülésének korlátozása. A lábtörlőket lapos területen, a padlón lévő erre a célra alkalmas nyílásokba kell behelyezni vagy rá lehet tenni a padlóra szerelt részútós keretek segítségével.

 

Akkor lehetséges maximális hatást elérni, ha a bejárati lábtörlőt kiválasztják figyelembe véve az emberi forgalmat, a zónát, amelyre szánták és a látogatók rajta való lépéséit.

 

A StepMat lábtörlők technikai színvonala megfelel a piacon lévő ismert hasonló termékek szinvonalának és nem áll ellentétben az elfogadott normákkal. A gyártás a termék technikai dokumentációjának megfelelően történik. A termékek megfelelnek a velük szemben támasztott követelményeknek, a biztonság technikai normának és a  felhasználás céljának.

 

A lábtörlők  gyártásákor fugyelembe veszik az emberek által hordott cipők sajátosságait. Ez nem jelenti, hogy nem létezhet ilyen cipő, amely fennakadhat a profilok között vagy lecsúszhat, amiért a RAMER GRUP Kft  nem vállalhat felelősséget. 

 

A jótállási időtartam kezdete a termék elküldésének pillanata.

Rögtön a szállítás átvétele után, de 3 (három) napnál nem később, az ügyfélnek ellenőríznie kell, hogy megkapott-e mindent és a szállított termék nem rendelkezik-e valamilyen hiányossággal. Megállapított hiányosságok esetén, a Vevőnek mindjárt és fölösléges elhalasztás nélkül kell tájékoztatnia a típúsukról és a mennyiségükről az eladót az alábbi elérhetőségen: e-mail: sales@stepmat.eu tel: +359 888 606 333

A KIÁRÚSÍTÁS modulon keresztül felajánlott hibás új lábtörlők vagy mintadarabok, amelyek használhatók bizonyos célokra, árúsíthatók alacsonyabb áron. Az eladó kijelenti a termék vásárlási dokumentumában, hogy az hibás és leírja a defektet. Azokra a termékekre az eladó nem vállal jótállást.

 

Valamilyen meghibásodás esetén a jótállás érvényés, csak amennyiben a vevő bemutatja a jótállási jegyet, amelyet vásárláskor adták ki, a leszerelt alkatrészek pedig az Eladó tulajdonába kerülnek.                                              A jótállási jegy megnyitásával, letöltésével vagy fizikai átvételével, a Vevő elfogadja az Eladótól biztosított jótállási feltételeket.

A jótállás érvényes a Bulgária köztársaság területén.

 

Reklamáció beadásával kapcsolatos teendők:

 

Csak a  RAMER GRUP Kft  közvetlen ügyfele felhatalmazott reklamációt benyújtani.

A terméket, amely a reklamáció tárgya el kell küldeni a vásárlást igazoló bizonylat másolatával és a kitöltött reklamációs jegyzőkönyvvel együtt a megadott címre és a futárszolgáltatás költsége a Vevőt terheli. A megjavított termék visszaküldési költsége az Eladót terheli. A maximális időtartam a hiba elhárítására a jótállási időn belül 30 nap. Az egész termék vagy egy egész alkatrész kicserélése; a hiba eltávolítási időtartamában való megbeszélt késedelem nem növelheti és nem változtathatjа a jótállási határidőt.

Reklamálható ilyen termék, amely tiszta a higiéniával kapcsolatos általános szabályok szerint.

Az Eladó felelős ilyen hibákért, amelyek kizárolagosan a jótállási időtartamon belül jelentkeztek A Vevő köteles bebizonyítani, hogy van joga a reklamáció rendezésére. Ez az jelenti, hogy megmutatja a helyet, ahol van felszerelve a lábtörlő és a vásárlást igazoló bizonylatot is.

Felhatalmozott személy köteles választ adni a Vevő reklamációra a reklamált termék az Eladó címére való megérkezésétől számítva 3 munkanapon belül. Ez az időszak nem tartalmazza a hiba szakmai megvitatását, a kiegészító levelezést,  az esetleges látogatást  arra a helyre, ahol a lábtörlő volt felszerelve.  

A reklamáció rendezése és a hibák eltávolítása megtörténik légkésőbb 30 napon belül a reklamáció bejelentésétől számítva, ha az Eladó és a Vevő nem egyeznek meg hosszabb időtartombaн. Eltávolítható hibáknak számítanak ezek, amely eltávolítása nem változtathatja meg a termék kinézetét, funkcióját és minőségét; a javítás elvégezhető helyesen a meghatározott időszakban.

Amennyiben a felek megegyznek hosszabb időtartamban, ez írásban kell rögzíteni a reklamációs jegyzőkönyvben.

 

A jótállási időt nem szabad összekeverni a termék élettartamával, azaz azzal az idővel, ameddig a termék kitarthat, megfelelő használat és kezelés mellett, tulajdonságaira, rendeltetésére és használatának intenzitására való tekintettel.

 

Nem számít hibának:

Helytelen felszerelés következtében keletkezett hiba

A lábtörlő természetes fizikai elhasználódása.

Helytelen használat vagy a hibák helytelen eltávolítása ilyen személy részéről, aki nem felhatalmozott arra a szolgáltatótól.

Károsodás nem megfelelő vagy nem rendeltetésszerű használatnak következtében mint például túlterhelés túl nagy súllyal (autók, raklapemelő békák, emelőtargoncák átmenеtele, stb.)

Erőszak alkalmazása vagy károsodás kártékony beavatkozásnak következtében.

Károsodások, amelyek keletkeztek, mert a különböző típusú termékek használati utmutatókat nem vették figyelmébe.

A termék mechanikai hatásnak vagy agresszív anyagok (olaj, só, savak, lúgok, stb.) hatásának volt kitéve

Eltávolított vagy megkárosodott gyártási szám, lap.

Piszkos és elhanyagolt lábtörlők.

Hiba, amely vis maior következtében keletkezett.

 

A jótállási szolgáltatás elutasítható az alábbi esetekben:

* amennyiben eltérés tapasztalható a dokumentumokban lévő adatok és a termék maga között vagy dokumentumok hamisításákor;

* Amikor a felhasználó vagy nem felhatalmozott személyek vagy cégek végeztek el javítást vagy átalakítást rajta;

* Amikor nem tartották be a felhasználási és tárolási feltételeket;

* Ilyen károsodások esetén, amelyek nem rendeltetésszerű használatkor keletkeztek vagy a termék a hőmérséklet, pára vagy más tényezők a megengedett határon túl volt kitéve;

* Villám, árvíz, tűzvész, vis maior vagy más külső behatás esetén, amikor se a Gyártó, se az Eladó nem ura a helyzetnek;

* Eltávolított vagy megkárosított gyártási szám vagy lap.

* Tulajdonos váltásákor;

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

M I N T A

J  Ó  T  Á  L  L  Á  S  I      J E G Y

StepMat bejárati szennyfogó lábtörlő

A No……./ ... évi számlához

ELADÓ:  RAMER GRUP Kft .,  Egyedi azonosító 103302389,  Varna, Troleyna utca 6,

 

VEVŐ: Jogi / természeti személy......................................... Egyedi aoznosító.....................város..........................................

Levelezési cím............................................................................. tel................................................

A cím, ahol a lábtörlő van felszerelve.........................................................................................................

           

StepMat LÁBTÖRLŐ.................................MÉRETEK ........................ külső beépített KERETTEL /anélkül/ .  

 

A StepMat lábtörlőnek célja, amelyet Ön megvásárolta az átmenő emberek cipőivel behordott pór, a kültérből behozott piszok és nedv bekerülésének visszatartása, a zónának amelyre szánták megfelelően:   

ELSŐ zóna – visszatartja a durva szennyeződést – a sárt, a szilárd hulladékot, a pórt.

MÁSODIK zóna – visszatartja a pórt és a nedvet.

HARMADIK zóna – visszatartja a finom szemcséket és a maradék nedvességet párás időben.

 

HASZNÁLATI  UTASÍTÁS

A StepMat lábtörlő jól fogja Önt szolgálni nemcsak a jótállási időszakban, de sokáig utána is. Szíveskedjen betartani a helyes üzemeltetés és karbantartás szabályait.

Legyen szíves használni rendeltetéssszerűen a lábtörlőt és vigyázzon rá, hogy a forgalom rajta ne haladja meg a megengedett értéket. A fokozott terhelés vezethet a szerkezet torzításához, az anyagok elkopásának következtében.

  • Nem szabad megengedni a közlekedési eszközök (raklapemelő békák, emelőtargoncák, talicskák, stb.) átmenetéle rajta)
  • Nem szabad melegíteni semmilyen módon. A tisztító elemek nem tűzállók.
  • Nem szabad önteni rá oldatokat, vagy ilyen tisztítószerek, amelyek olajat, sót, szódát, savakat vagy lúgot tartalmaznak. Ha megfagy télen nem szabad sót szórni rá. Ha sót vagy sós oldatokat önt rá, utána szíveskedjen vízzel elöblíteni, mert a tisztító elemek nem bírják a só hatását.
  • Ha textil lábtörlőről van szó – nem szabad, hogy a házi állatok játéka legyen.
  • A lábtörlőt takarítani kell. Az ELSŐ zónájú lábtörlőknél a piszok összegyűlik a tisztító profilok és a padló között. A szennyeződést rendszeresen kell eltávolítani seprűvel vagy pórszívóval. Erre a célra úgy kell a lábtörlőt felszerelni, hogy legyen lehetőség tekercs formában kitakarítani. Mindenki elvégezheti ezt, nem követel lényeges fizikai erőfeszítést. A MÁSODIK és HARMADIK zónájú lábtörlőket rendszeresen kell pórszívózni vagy kimosni egyszer évente.

 

A lábtörlő összetévői megfelelnek a vevői megrendelésnek, amelyet ..................................................... adták be.

 

A Vevő kijelenti, hogy tisztában van RAMER GRUP Kft  a www.stepmat.eu webárúházon keresztül történő eladással kapcsolatos Általános feltételivel, alkalmazhatók a jelenlegi eladásra, és elfogadja ezeket mindenféle kifogás nélkül. A Vevő kijelenti továbbá, hogy az általa átvett termékek megfelelnek a www.stepmat.eu  webárúházon keresztül megrendelteknek. A Vevő által kitöltött és visszaigazolt jegyzőkőnyvet a RAMER GRUP Kft  tárolja.

 

Ma 2015 .......................

RAMER GRUP  Kft: bg 000/2012                               

a Vevő részére  .........................................

Nevek  ............................................................

 

Köszönjük, hogy a termékeinket választotta. Kérdések és ajánlások esetén  NE HABOZZON FELKERESNI MINKET!     Tel.  +359 886 605 333