Árak:BGN

A Ramer Group Kft. honlap felhasználási feltételei

 

Utolsó frissítés: 2021. január 11

 

І. A  Ramer Group Kft. honlaphoz való hozzáférése és annak használata

1. A honlaphoz való hozzáférés és annak használata, köztük megtekintés, adatletöltés bármely részéről vagy a tartalmáról; információ elküldése hozzá vagy hozzá való csatlakozása, vagy bármilyen más honlap vagy honlaptartalom használata telejesen föggetlenül attól, hogy milyen minőségben végzi ezt - regisztrált vagy nem regisztrált felhasználóként csak a honlap Felhasználási feltételeknek megfelelően engedélyezett. A honlaphoz való hozzáférése és annak használata az Ön részéről történik csak a jelenlegi Felhasználási feltételeknek és minden idevágó törvényeknek és rendeleteknek  megfelelően A honlaphoz való hozzáféréssel és a honlap használatával  Ön beleegyezik feltétlenül a Felhasználási feltételekbe, elfogadja ezeket minden kifogás vagy/és korlátozás nélkül és elkötelezi magát azoknak betartására. Ön megerősíti, hogy a Felhasználási feltételek felülírnak  minden más  megállapodást a RAMER GROUP Kft és Ön között ebben a tekintetben. Amennyiben nem ért egyet a Felhasználási feltételekkel vagy nem fogadja el ezeket, szíveskedjen elhagyni a  honlapunkot.

Ön kijelenti, hogy az egyetlen lehetősége a honlaphoz hozzájutni csak a hivatalos webes felületen keresztül és a felhasználói belépésen, amelyet biztosítottuk a regisztrált vagy nem regisztrált felhasználók a honlaphoz való hozzáférésének érdekében keresztül történik és nem bármilyen más eszközzel felhasználva.

Minden más hozzáférési kísérlet rosszindulatú hekkeres behatolásnak, fenyegetésnek vagy veszélynek tekintjük. 

Ahhoz a honlaphoz való szabályozott hozzáférés korlátozható maximum számú kísérletekre és/vagy bizonyos időtartamra bizonyos periódusban. 

 

ІІ. A tartalom tulajdonosa

A  honlap a RAMER GROUP Kft. tulajdona.

A honlapon lévő tartalom és felhasznált technologiák a Szerzői jogok törvénye és azzal kapcsolatosak törvények védelme alatt vannak. Mindeféle szöveges, grafikai, fotó és videó termékek –és más anyagok, megnyílvánított a honlapon a RAMER GROUP Kft vagy más személyek tulajdonát képezik és minden jog van fenntartva, ha más kikötés nincsen.

Minden tartalom, amely kereskedelmi márka, logó vagy szolgáltatási márka képezi a RAMER GROUP Kft  vagy más személyek bejegyzett vagy nem regisztrált védjegyét.

Szigorúan tilos felhasználni az Ön részéről bármilyen a honlapon lévő tartalmat másképpen mint a Felhasználási feltételekben leírtaknak szerint a tartalom tulajdonosa által kiadott írásos engedélye nélkül. Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy meg fogjuk védeni a szellemi tulajdonjogainkat a törvény lehető legnagyobb szigorúságával, ha szükséges büntetőeljárás útján is.

A RAMER GROUP Kft fenntartja a jogát előzetes figyelmeztetés nélkül  az árakat, a tervezést és a Felhasználási feltételeket megváltoztatni.

A jelenlegi honlap fenntartója a  RAMER GROUP Kft.

 

ІІІ. Fogalmak

A jelenlegi Felhasználási feltételek értelmében a felsorolt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

- „Szolgáltatások” –kal megjelölünk mindenféle funkciót eszközt, alkalmazást, információt és más rendelkezésre álló szolgáltatást, amely kapcsolatos ezzel a honlappal vagy elvégezhető  általa (beléértve az eseteket ahol ez alkalmazható).

- „Feltételek” vonatkozik a a jelenlegi Felhasználási feltételekre.

- „Felhasználó” vagy „Ön” vontakozik minden személyre, akinek van hozzáférése a honlaphoz vagy használja a honlapot a RAMER GROUP Kft felhatalmazásával vagy anélkül, függetlenül attól, hogy Ön be van- e regisztrálva vagy nem a honlap vagy valamelyik részének felhasználásának érdekében, vagy Ön Felhasználója bizonyos Szolgáltatásnak, amelyet felajánljuk a honlapon keresztül.

- „Ez a honlap” vagy „honlap” megjelöli a honlapot (a kezdőlapot és a hozzárendelt weboldalakat beleértve) vagy más információ- vagy alkalmazáskészletet, amely a  RAMER GROUP Kft  fenntartja és amely hozzáférhető kötött vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül (beleértve interneten és azokon a hálózatokan keresztül, amelyek hozzáférhetők a vezeték nélküli alkalmazásprotokoll vagy hasonló wap technológia felhasználásával) vagy eszközökön mint számítógép, laptopon, mobiltelefonon, PDA –n  /digitális személyi segéden/, digitális fényképezőgépen, tévékészüléken vagy más hálózatot aktiváló eszközön keresztül, ahol ezek a  Felhasználási feltételek szerepelnek vagy amelyekre van hivatkozás ilyen Felhasználóval kapcsolatosan, akinek el kell fogadnia a jelenlegi  Felhasználási feltételeket

Bizonyos más fogalmak definiciója megtalálható a lenti szövegben.

 

ІV. A honlap használata az Ön részéről.

- Eltérő rendelkezés hiányában, a Szolgáltatásokat és az aktuális információt csak személyes és nem kereskedelmi célokra ajánljuk fel. A RAMER GROUP Kft tudomása és írásos engedélye nélkül Önnek nincsen joga megváltoztatni, lemásolni, kiterjeszteni, átvinni, továbbadni, megmutatni, bemutatni, szaporítani, reprodukálni,  megnyílvánítani,  engedélyt adni,  származék munkát készíténi, információt, termékeket vagy szolgáltatásokat eladni, vagy a honlap tartalmát másképpen felhasználni vagy transzferálni.

- Tilos használni a honlapot olyan anyagok megjelentetésére és közvetítésére, amelyek törvénytelen, fenyegető, téves, félrevezető, gyalázkodó, bántalmazó, rágalmazó, becsületsértő, vulgáris, erkölcstelen, botrányos, uszító, pornográf vagy obszcén tartalommal rendelkeznek és bármilyen anyagok megnyílványítására, amelyek képezik vagy ösztönzik a bűntettnek minősülő viselkedést és vezethetik a polgári jogi felelősségre vonásra vagy törvénysértést okozhatnak.  A RAMER GROUP Kft teljes mértékben fog közreműködni minden bűnüldöző szervnek  bármilyen bírósági határozatok esetén, amikor szükséges, hogy a  RAMER GROUP Kft   felfedje annak a kilétét, aki megjelentet vagy közvetít ilyen információt vagy anyagokat.

- Tilos használni a honlapot  reklám célra vagy kereskedelmi ajánlatok közzétételére.

A RAMER GROUP Kft  fenntartja a jogát kártérítést követelni harmadik félnek okozott esetleges kár esetén vagy annak kárpótlási igényei benyújtásákor, amely a jelenlegi Felhasználási feltételek megszegésének következtében és/ vagy a honlap szolgáltatásai illetéktelen használata miatt keletkeztek.

A Felhasználónak nem szabad ilyen módon használnia ezt a honlapot és a Szolgáltatásokat, amely a Felhasználási feltételek (vagy azok értelmének) megsértésére vezet vagy megsértheti az idevágó törvényt vagy rendelkezést (beleértve azokat, amelyek a nyilvános kommunikációs rendszerek használatára vonatkoznak); előidez vagy okozhat valamilyen kárt, megszakítást  a honlap és-vagy a Szolgáltatások működésében vagy azok megkárósítását.   

A  Felhasználónak nem szabad kísérleteznie a honlap bármely részéhez, más felhasználók fiókjához vagy más ezzel a a honlappal kapcsolatos számítógépes rendszerekhez hozzáférni, függetlenül attól, hogy milyen eszközt használ - hekkeléssel, jelszó kereséssel próbálhatja, stb. A Felhasználónak nem szabad gyűjtenie vagy kísérleteznie gyűjteni személyes információt, amely vonatkozik másokra a jelenlegi honlapon keresztül.

A Honlap és a Szolgáltatások felhasználói vagy látogatói viselkedése vagy intézkedései, amelyek nem felelnek meg a  Felhasználási feltételekben foglaltoknak, rosszindulatú  gesztusoknak, hekkelési és más veszélyes vagy fenyegető cselekedetnek számítanak és előidézik a jogvédelmet szolgáló eljárás kezdeményezését.

A szabálysértőket a törvény minden megengedett eszközzel fogjuk üldözni.

 

V. Adatvédelem

 A RAMER GROUP Kft  be van regisztálva a felhasználók adatvédelmi adminisztátoráként az Adatvédelmi törvények megfelelően és  elkötelezi magát, hogy  megtesz minden tőle telhetőt, hogy garantálja a honlap felhasználóitól megkapott személyes adatok (például:  a nevet, a cím, a telefonszám az e-mail cím) sérthetetlenségét és azt, hogy ilyen információ megosztása csak akkor lehetséges, ha az állami szervek vagy a törvény által személyes adatokat tartalmazó információt gyűjtésére felhatalmazott tisztviselők igénylik a jogszabályoknak megfelelően.

Ön a kifejezett és feltétel nélküli beleegyezését adja meg, megerősítve, hogy az ezen a weboldalon bemutatott személyes adatok a személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására, tárolására és átadására vonatkozó kifejezett írásbeli beleegyezését képviselik a közbetett feltételeknek megfelelően.

Minden felhasználónak joga van bármelyik időpontban töröltetni a már benyújtott személyes adatokat. A kérelmet írásban kell benyújtani a következő e-mail címre: office@rambg.eu. Az adattörlés iránti kérelem benyújtásának pillanatában nem szabad, hogy a felhasználó és a RAMER GROUP LTD között rendezetlen viszony legyen. A felmondás pillanatában mindkét fél között nem szabad, hogy nem érvényesített követelés megléte tapasztalható és az nemcsak a felmondás pillanatára, de és a jövőre is vonatkozik.

Minden más üzenet vagy anyag, amelyet Ön elküldi a honlapnak, például kérdéseket, kommentárokat, javaslatokat nem tekintjük bizalmas jellegűnek és jogvédettnek.

A RAMER GROUP Kft elkötelezi magát, hogy megvédi az adatait. A jelenlegi adatvédelemi nyilatkozat leírja a honlap gyakorlatát, ami az adatok gyűjtését és felhasználását illeti. A nyilatkozat nem vonatkozik a RAMER GROUP Kft  más online vagy offline honlapjaira, termékeire vagy szolgáltatásaira. Amikor Ön megnyitja a honlapot, Ön elfogadja ebben a nyilatkozatban leírt  gyakorlatot, ami az információ gyűjtését és felhasználását illeti.

 

VІ. A személyes adatok gyűjtése
A regisztált felhasználó fiókja, jelszó és biztonság,  csatlakozási és kikapcsolási feltételek

Ha biszonyos Szolgáltatások használatának érdekében szükséges fiókot létrehozni, Önnek át kell esnie a regisztáció folyamatán és meg kell adnia aktuális, teljes, pontos és helyes információt, ahogy van megjelölve a formanyomtatványban. Ki kell választania jelszót és felhasználói nevet. Ön viseli teljes mértékben a felelősséget az Ön fiókja és jelszava konfidencialitásért. Azon kívül viseli a felelősséget a fiókja tevékénységéért. Ön egyezik bele, hogy haladéktalanul fog kiértesíteni minket az Ön fiókjának illetéktelen használata vagy más  biztonsági megszegés esetén. A RAMER GROUP Kft  nem vállalhat felelősséget ilyen veszteségért, amely annak következményéként keletkezik, hogy valaki más használja az ön fiókját és jelszavát, függetlenül attól, hogy az Ön tudásával vagy anélkül történik. Felelősségre vonhtajuk Önt a  RAMER GROUP Kft által vagy harmadik fél által elszenvedett veszteségekért, amelyeket az Ön fiókjának és jelszavának harmadik fél általi használata okozta. Önnek nincsen joga idegen fiókot használni a fiók tulajdonosa engédelye nélkül.

Az általunk gyűjtött személyes adatok tartalmazhatják az Ön nevét, születési dátumát, lakcímét, cegének vagy szervezetének elnevezését, email címet, telefonszámot, céges adatokat.

A honlap tárolhat bizonyos információt a látogatásáról, például: az Ön internetszolgáltató nevét és az IP címét , amellyel szerepel interneten, a weboldal címét, amin keresztül közvetlenül megnyitotta a miénket. Ezt az információt a honlap jobb adminisztrálása és a szolgáltatása minőségének javítása érdekében és a tendenciák elemzése végett használjuk.

Azért, hogy elkerülje az e-mail címének és más személyes adatai  „lehallgatását” és rosszindulatú használását, a RAMER GROUP Kft  azt tanácsolja, hogy szíveskedjen jobban vigyázni, amikor közzéteszi a valódi e-mail címét vagy közli a személyes adatait  a vitacsoportokban, a fórumokon a csevegésben  és más nyílvános fórumokon.      

Azért, hogy elküldje, feltöltse vagy letöltse anyagokat vagy azért, hogy kommunikáljon a honlapon keresztül, vagy legyen hozzáférése a honlap részéhez vagy egészéhez, elképzelhető, hogy megkérjük a Felhasználót, hogy adjon meg regisztrációs részleteket és hogy csatlakozzon. Ennek a honlapnak, a Szolgáltatásoknak és a tartalmának használatára fontos feltétele, hogy minden adat, amit a Felhasználó megoszt a regisztrációval kapcsolatban maradjon helyes, pontos, aktuális és teljes.

Ön beleegyezik abba, hogy haladéktalanul fogja tájékoztatni a  RAMER GROUP Kft  változásokról, amelyek kapcsolatosak az Ön regisztrációjával. A tájékoztatás a honlapon lévő e-mail címen történik.

Ha a RAMER GROUP Kft  azt gondolja, hogy ezek a részletek nem pontosak, nem aktuálisak vagy nem teljesek; vagy saját becslésnek alapján  nem tart megfelelőnek ilyen intézkedést (beleértve az eseteket, amikor gyanyítja a Felhasználók több profilját létrehozva ugyanattól a személytől), van joga elutasítni a Felhasználó a honlaphoz való hozzáférését és –vagy az ő Szolgáltatásait vagy tartalmát a honlapon. Ilyen esetekben, amikor Ön bekapcsolódik, csatlakozik azért, hogy kapjon hozzáférést a honlaphoz, vagy annak részéhez és az opció ‘kilépés’ (vagy valami hasonló) van aktiválva, Ön beleegyzik abba, hogy a szesszió végén Ön kikapcsolódik és kilép a fiókjából. A RAMER GROUP Kft  fenntartja a jogát  kikapcsolni azt a felhasználót, amelynek fiókja nem aktív hosszú időszakban.

A jelszó és a fiók részletei

A felhasználó viseli teljes mértékben a felelősséget a fiók és jelszó konfidencialitásának fenntartására és más részletekre; és a Felhasználó fiókjával elvégzett intézkedesekért. A Felhasználónak haladéktalanul kell bejelenteni ezen a honlapon feltűntett e-mail címen a fiókjának minden illetéktelen használatát vagy más biztonsági megszegést. Az Ön regisztrációja személyes és nem szabad közölni ezt valakivel vagy átadni az Ön felhasználói nevet és jelszavát harmadik félnek. Az Ön felhasználói neve és – vagy jelszavának minden közzététele az Ön részéről eredményezheti az Ön regisztrációjának megszüntetésében  

A személyes adatok használata

A honlap által gyűjtött személyes adatokat a honlap működésére, a Szolgáltatások  felajánlására és a tranzakciók elvégzésére, amelyeket Ön megengedélyezte vagy kérte, szükségesek.

A RAMER GROUP Kft ennek a használatának figyelembe véve használhatja a személyes adatokat a hatékonyabb szolgáltatás, a honlap és rajta szereplő termékek minőségének javítása, és a honlap használatának megkönnyítése érdekében, úgyhogy lecsökkenti a szükségletet arra, hogy egy és ugyanaz az információ legyen betáplálva állandóan a honlap személyre szabásával az Önök kívánságai és érdekei szerint. Azért, hogy tudjunk ugyanilyen szolgáltatásokat biztosítani amikor  használja a többi termékeinket, arról a  honlapról gyűjtött információ párosítható az információval, amely a RAMER GROUP Kft  más szolgáltatásai révén gyűjtik.

 

VІІ. A sütik kezelése

A honlapon használunk sütiket, hogy biztosítsuk a regisztrációs folyamat teljességét és, hogy személyre szabjuk a honlapot.  A süti egy kis szövegfájl, amely helyezkedik el a merevlemezre a weboldalok szervereitól elküldve. A sütik nem használhatók programok  futtatására vagy a számítógépre való vírusok telepítésére. A sütik egyedülállók és az információt rajtuk csak az a webszerver a domainban tudja elolvasni, aki elhelyezte a bizonyos sütit

A sütik egyik alapvető célja a kényelem, az idő spórolása. Például ha személyre szab egy weboldalt vagy megtekint honlapot, a süti segítségével, a honlap emlékezni fogja az Ön adatait a következő látogatáskor. Ez megkönnyíti a bizonyos tartalom biztosításának a folyamatát, a honlap megtekintését, stb. Amikor Ön visszatér a weboldalra, az adatokat, amelyeket  Ön megadta az előbb, visszaszerezhetők, hogy tudja könyebben használni az Ön által személyre szabott honlap funkcióit. 

Önnek van lehetősége elfogadni vagy elutasítani a sütiket. A legtöbb bőngésző automatikusan elfogadja a sütiket, de az Ön bőngészőben lévő beállítás segítségével, tudja ezeket elutasítani. Ha azt határozza, hogy elutasítja a sütiket, lehetséges, hogy nem használja teljes mértékben ennek a honlapnak vagy más az Ön által látogatott honlapnak interaktív funkcióit .

 

VІІІ.Felelősség

A  RAMER GROUP Kft csapata maximálisan igyekszik arra, hogy biztosítsa a lehetőleg leghelyesebb és legaktuálisabb információt a honlapot.

A RAMER GROUP Kft  nem vállal felelősséget:

-          Esetleges károk  - valódi vagy képzelt  - esetén, amelyek keletkeztek vagy kapcsolatosak a honlaphoz való hozzáféréssel (vagy a hozzáférés hiányával) és azon a honlapon regisztrált felhasználok által közzétett információ tartalmának használatával);

-          Az információért, amely szerepel a honlapokon, amelyre az a honlap tartalmaz hivatkozásokat  és a látogatásukkal kapcsolatos következményekért;

-          a fórumokon megnyilványított véleményekért (a kommentárokért);

-          a honlapon közzétett reklámok tartalmáért.

A Felhasználó vállalja a személyes felelősséget leellenőrízni a saját információját mielőtt közzétenné a honlapon.

A honlap tartalmát megváltozhatjuk minden előzetes értésítés nélkül.

 Ön használja a honlapot saját felelősségére. Se a RAMER GROUP Kft , se  a leányvállalatai, partnerei, igazgatói és vezetői vagy képviselői vagy más személyek, amelyek részt vesznek a honlap létrehozásában, üzemeltetésében, igazgatásában vagy adminisztrálásában nem vállalhatnak felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, bűnügyi, véletlen, különleges,előidézett vagy bármilyen más kárért, amely ennek a honlap használatának és a tartalmának következtében keletkezett vagy kapcsolatos vele, függetlenül attól, hogy az indok szerződés, jogsértés, objektív felelősség, stb lehet., akkor is, ha volt figyelmeztetés ilyen károk lehetőségéről.    

 

ІХ. Törvénytelen vagy tiltott használat

A Szolgáltatások használatának egyik előfeltétele a tilalom azokat törvénytelen célokra használni vagy ilyen célokra alkalmazni, amelyek tilosnak számítanak a jelenlegi Felhasználási feltételek, korlátozások és pontosítások szerint. Önnek nincsen joga úgy használni a Szolgáltatásokat, hogy ezzel kárt okozhat,  blokkolhat, túlterhelhet vagy megrongálhat ilyen szervert vagy hálózatot (hálózatokat), amely csatlakozva van a RAMER GROUP Kft szerveréhez, vagy megakadályozhatja harmadik felet a Szolgáltatások valamelyikének használatában. Önnek nincsen joga kísérletet tenni a Szolgáltatáshoz, idegen fiókhoz,  a RAMER GROUP Kft  szerveréhez  csatlakozott számítógépes rendszerhez vagy hálózathoz való  illetéktelen hozzáférés megszerzésére hekkeléssel, a hozzáférési jelszavak célzott kéréséssel vagy más eszközök alkalmazásának segítségével. Önnek nincsen joga megkapni vagy kisérletet tenni ilyen anyagot vagy információt megszerezni, amelyet a Szolgáltatások  nem szándékosan tartalmazzák.

 

Х. Kapcsolatok harmadik fél honlapjához
A honlap tartalmazhat  harmadik fél tulajdonában lévő vagy a   RAMER GROUP Kft  cégével  nem azonos személyek által igazgatott honlapokhoz mutató linkeket. Ezek a kapcsolatok csak az Ön kényelmét szolgálják és a meglétük nem jelenti, hogy mi jóváhagyjuk az adott honlapot.  A harmadik fél honlapjához való kapcsolat követése ennek a honlapnak az elhagyásával kapcsolatos. A RAMER GROUP Kft  nem ellenőrzi és nem vállalhat felelősséget az harmadik fél honlapján megtalálható tartalomért, az ottani adatvédelmi politikáért, az ott lévő kapcsolatok tartalmáért, azoknak a honlapok megváltoztatásásért, frissítéséért vagy biztonságáért. Az előbbiek korlátozása nélkül, a RAMER GROUP Kft  kifejezetten elutasít minden felelősségre való vonást, ha ezek a honlapok:
- megsértik a harmadik fél szellemi tulajdonjogát;
- a tartalmuk nem pontos, nem teljes vagy félrevezető;

- nem alkalmasak kereskedelmi vagy más tevékénységre;

- nem nyújtanak elegendő biztonságot;

- tartalmaznak vírusokat vagy más kártékony elemeket;

- rágalmazó vagy becsületsértő tartalmúak.

Ezen kívül a  RAMER GROUP Kft  nem hagyta jóvá a szóban forgó honlapok tartalmát vagy az ott ajánlott termékeket és szolgáltatásokat. Ön barangol ilyen honlapon saját felelősségére és az engedélyünk nélkül.

A RAMER GROUP Kft   nem vállalhat felelősséget elektronikus vagy más úton történő és ahhoz a honlaphoz mutató honlaptól megkapott információ vagy anyagok kiterjésztéséért.

 

ХІ. Kéretlen ötletekkel kapcsolatos politika

A RAMER GROUP Kft  és az alkalmozottjai  nem fogadnak el és nem tekintenek át ilyen ötleteket és véleményeket, amelyeket nem kértük el és a feladó kezdeményezte. Legyenek szívesek tartózkódni eredeti szerzői jogi anyagok, minták, demonsztrációk és más munkák elküldésétől. Ha a kérésünk ellenére Önök  saját felellősségére elküldik az ötleteit vagy az anyagait, szíveskedjenek figyelembe venni, hogy a RAMER GROUP Kft  nem garantálhatja, hogy az Önök ötleteit vagy anyagait bizalmas információként vagy a szellemi tulajdonjog tárgyáként fogják kezelni.

 

ХІІ. A jelenlegi Felhasználási feltételek frissítése

A jelenlegi publikáció frissítésével A RAMER GROUP Kft  bármikor és  minden előzetes értésítés nélkül feldolgozhatja ezeket a Felhasználási feltételeket. Ezek  a feldolgozott verziók kötelezőek a felhasználóra nézve, azért azt tanácsoljuk, hogy szíveskedjen rendszeresen látogatni a jelenlegi honlapra, hogy áttekintse az aktuális  Felhasználási feltételeket.

 

ХIII. Lépjen kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van a Felhasznállási feltételekkel kapcsolatban, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken keresztül:

RAMER GROUP Kft

Várna, Trolejna utca 6.

E-mail: office@rambg.eu

 

Minden az Általános feltételekben nem tisztázott kérdésre, alkalmazandók a vonatkozó bolgár jogi rendelkezések 

RAMER GROUP Kft