Árak:BGN

RAMER GRUP KFT. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A  WWW.STEPMAT.EU  WEBÁRÚHÁZON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁSHOZ

 

 

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelenlegi Általános feltételek  szabályozzák a bejárati szennyfogó lábtörlőkkel és más termékkel való adás-vételt a RAMER GRUP KFT. www.stepmat.eu webárúházán keresztül (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban csak webárúházként fogjuk emlegetni).

 

1.2.Az Általános feltételek képezik az adás-vételi szerződést a RAMER GRUP KFT. (székhelye: Várna, az igazgatási osztály címe: Troleyna utca 6. reg. a Legfelsőbb Közigazgatási bíróságnál, dokument száma 1053/1999 egyedi azonosító száma 103302389), (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban csak Eladóként fogjuk emlegetni) és a Vevői között és előzetesen meghatározza a feltételeket, amelyek szerint történik az eladott termék tulajdonjogának átruházása és az árának  kifizetése.

 

1.3. Az Eladó biztosítja a Vevőnek a lehetőséget, hogy vásárolja a webárúházban kínált termékeket megrendelés útján, a megfelelő ár kifizetése és a jelenlegi Általános feltételek betartásának esetén.

 

1.4. Az adásvételi szerződést az Eladó és a Vevő között lezártnak tekintjük a Vevői megrendelés visszaigazolásával, vagy amennyiben a megrendelt termék nincs készleten, akkor a termék kifizetésének pillanatától.

 

2. FOGALMAK

2. A szerződésben az itt felsorolt fogalmakat a következő értelemben kell használni:

 

2.1. Az „webárúház" egy weboldal az alábbi elektronikus elérhetőséggel: www.stepmat.eu, az elektronikus kereskedelem célját szólgálja és ugyanakkor lehetőséget biztosít termékek eladásárá távolról és ezeket csak akkor szállíthatók, ha a Vevő kifejezetten megrendelte a szolgáltatást.

 

2.2. „A webárúház ügyfele” (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban csak Vevőként fogjuk emlegetni ) minden természetes vagy jogi személy, amely ténylegesen végez tevékenységet, amelynek célja a termék vásárlása;

 

2.3. „Termék” alatt értjük a webárúház által felkínált árúcikkek, amelyek rendelkeznek képpekkel, eladási árral és az alapvető jellemzőinek leírásával.

 

3. MEGRENDELÉS

3.1. Minden vásárlásra való megrendelést a webárúházon keresztül az Általános feltételeknek megfelelően kell benyújtani és végrehajtani. Vita esetén, hogy kinek az akarata van kötve a jelenlegi Általános feltételek szövegéhez, a személy aki beadta a megrendelést és/vagy kifizette a megrendelt termék árát, amennyiben az árú nincsen készleten, számít szerződés félnek.

 

3.2. A Vevő benyújtja a megrendelést egy elektronikus formanyomtatvány kitöltésének segítségével és azon kötelező megadni a szállítási címet, email elérhetőséget és telefonszámot kapcsolattartásra.

 

3.3. Az Eladó nem garantálja, hogy a megrendelt árúcikk készleten lesz.Amennyiben nem tudja eleget tenni a kötelességének, mert a megrendelt termék nincsen raktáron vagy nem tudja előállítani elfogadható időn belül, az Eladó köteles 7 /hét/  munkanapon belül a megrendelés megérkézése után kiértesíteni a Vevőt arról az általa megadott email címen vagy telefonszámon.

 

3.4. Amennyiben a termék nincsen készleten, az Eladó elhatároz eltérő szállítási határidőt, mint attól, ami a jelenlegi Általános feltételek 4.2. pontjában szerepel. A Vevőnek van joga ezt elfogadni vagy visszautasítani.

 

3.5. Az Eladó visszaigazolja a Vevőtől megkapott megrendelést email elküldésével a Vevő által megadott email címre a megrendelésról szóló elektronikus formanyomtatványon.

 

3.6. Az Eladónak nincsen semmilyen kötelezettsége a Vevőtől benyújtott megrendelésekkel szemben. A megrendelések kötelesek az Eladó számára, amikor a Vevő kifizette a  megrendelés teljes értékét.

 

3.7. A megrendelés benyújtásánk pillanatában a Vevő elfogadja teljes mértékben a jelenlegi Általános feltételeket és ezt jelzi amennyiben kitölti a speciális mellékletben lévő: Elfogadom a webárúház által történő eladás Általános feltételeit és kijelentem, hogy betöltöttem a 18. életévet mezejét. Ezzel a Vevő kijelenti elektronikus úton az elektronikus dokumentunok és aláírásról szóló törvénynek megfelelően, hogy ismeri a jelenlegi Általános feltételeket, feltétlenül elfogadja ezeket semmilyen korlátozás vagy kifogás nélkül és elkötelezi magát ezeknek betartására. A Vevő tevékénységét a megrendelés beadásával kapcsolatban egy árú vásárlására a jelenlegi Általános feltételek elfogadásának tekintjük.

 

3.8. Az Eladó fenntartja a jogát a www.stepmat.eu. webárúházban szereplő bizonyos árúcíkkek eladásának a korlátozására.

 

4. SZÁLLÍTÁS

4.1. A Vevő köteles megadni az elektronikus formanyomtatványban az alábbi  adatokat: a Vevő vezeték- és keresztnevét, a Vevő cégének a megnevezését, vagy annak a személynek a nevét, aki megkapja a szállítást; a pontos szállítási címet beleértve az utcát, a házszámot (amennyiben ileynnel rendelkezik – a tömbház, a bejárt, a szint, a lakás számát is), a helység írányítószámát, a telefonszámát és email címet visszajelzés céljából.

 

4.2. Ha a megrendelt termék készleten van, akkor 7 /hét/ munkanapon belül szállítjuk a Vevő által megadott címre, a jelenlegi Általános feltételek 3.4. pontjában szereplő esetek kívételével.

 

4.3. Az előző pontban meghatározott határidő lép hatályba a termék kifizetésének pillanatában, azoknak az eseteknek kivételével amikor fel van tüntetve, hogy a termék utánvéttel fizethető. Amennyiben az utánvét fizetése lehetséges és a Vevő ezt választja ki, a határidő kezdődik a megrendelés visszaigazolásának pillanatától.

 

4.4. A szállítást futárcég végzi el és a Vevő fizeti.

 

4.5. Ha termék utánvéttel fizethető és a Vevő azt választja ki, akkor a futárcég inkasszálási költsége a Vevőt terheli. 

 

4.6. Az Eladó fenntartja a jogát a visszaigazolt megrendelés elutasítására, amennyiben a szállítás módja objektív okok miatt nehezségbe ütközik. Ilyen esetben, ha már a konkrét megrendelés ki van fizetve a Vevő részéról, az Eladó saját költségen teríti vissza  a Vevőtől megkapott összeget.

 

4.7. A fel-és lerakodási munkák nem az Eladó vagy a futár felelőssége vagy kötelezettsége, hanem a termék átvevőjének.

 

4.8. A termék szállítási kötelezettsége teljesítettnek számít, amennyiben a megrendelési formanyomtatványban megadott címre (az épület bejáratáig) elvittük.

 

4.9. Amennyiben munkaidőn belül a Vevőtől megadott szállítási címen nincsen senki, aki tudja átvenni a terméket, az Eladó megtesz minden tőle telhetőt, hogy elérje a Vevőt a megadott telefonszámon. Amennyiben a kapscsolatfelvétel nem lehetséges, mert a Vevő nem veszi fel vagy a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a feltüntetett telefonszám hibás, a küldmény kézbesítése a futárcég  szállítási szabályai és feltételei szerint történik meg.

 

4.10. Ha a megrendeléskor megadott cím vagy telefonszám nem teljes, helytelen vagy hibás, a megrendelés érvénytelennek számít és az Eladó nem köteles ezt teljesíteni.      

 

4.11. Amennyiben a Vevő feltünteti kifizetési módként a banki átutalást vagy a bankkártyával vagy hitelkártyával az e-Pay vagy Easy-pay rendszeren át történő fizetést és  ez nem következik be, az Eladó nem köteles a megrendelt terméket szállítani.

 

4.12. Amennyiben a Vevő  kiválasztotta az utánvételes fizetést, de ez el lett utasítva, amikor már a lehetőség biztosítva volt, az Eladó nem köteles a terméket átadni.

 

5. TERMÉKSZÁLLÍTÁS

5.1. A terméket át kell adni a Vevőnek vagy harmadik személynek, aki átveszi és  visszaigazolja annak átvetélét a Vevő nevében a termék kísérő dokumentumok aláírásával.

 

5.2. Abban az esetben, ha a Vevőt nem tudjuk elérni az általa megadott címen a szállítási határidőn belül vagy a hozzáférés és a feltételek a termék átadásának céljából nincsenek biztosítva a fenti határidőn belül és ez arra vezet, hogy a küldeményt nem tudjuk kézbesíteni nem az Eladó hibájából adódóan, a legutóbbi kötelessége a megredenlt termék szállítására megszűnik.

 

5.3. Utánvételes szállítás esetén a terméket átadjuk csak amikor a Vevő /vagy harmadik személy/ kifizeti készpénzben a küldeményt kísérő szállítólevélben szereplő  utánvét összegét.

 

6. ÁRAK ÉS FIZETÉSI MÓDOK

6.1. A termékek árai megfelelően vannak feltüntetve a termékinformációt tartalmazó mezőkben. Az árak bolgár levában szerepelnek és az ÁFA benne van az árban Az árak egy darabra vonatkoznak és nem tartalmazzák a szállítási költséget és az inkasszálási szolgáltatás árát utánvételes fizetés esetén.

 

6.2. A szállítási árat és az inkasszálási költséget utánvételes fizetésként a Vevőt terhelik, a futárcég árlistája szerint.

 

6.3. Az Eladó fenntartja a jogát, hogy az árakat bármikor megváltoztassa. Amennyiben az Eladó visszaigazolta a megrendelést, annak a bizonyos terméknek az ára nem változhat az időszakban a megrendelés visszaigazolásától a fizetés elvégzéséig meghatározva alább a 6.11. pontjában.

 

6.4. Esetleges kereskedelmi kedvezmények nem vonatkoznak promócióban vagy kiárúsításban lévő termékekre.

 

6.5. A kifizetés megtörténhet alternatív módon:

1. az e- Pay rendszeren keresztül ;

2. az Easy-pay rendszeren keresztül ;

3. bankkártya vagy hitelkártya felhasználásával;

4. bankátutalással (a termék szállítása  előtt);

5. utánvéttel  ha a futár szállítja (amennyiben ilyen lehetőséget biztosítjuk a megfelelő termékkel kapcsolatban).

 

6.6. Az Eladó fenntartja a jogát más fizetési módok alkalmazására vagy bizonyos fizetési módok korlátozására, ami minden kínálatban lévő termékét illeti vagy csak bizonyos részét.

 

6.7. A webárúház honlapján feltüntett termékek fizetése megrendeléskor történik, azoknak az eseteknek kívételével, amikor a bizonyos termékekről kifejezetten ki van jelentve, hogy fizethető utánvéttel.

 

6.8. A webárúházban kínált termékek kifizetése csak a Vevő beleegyezésével lehetséges, amennyiben ő elutasítja a megrendelés  fizetését, az Eladónak van joga az adás-vételi szerződést és a megrendelt termék szállítását megtagadni.

 

6.9. A webárúház felkínált termékek fizetése nem kezelhető előlegként.

 

6.10. A Vevő beleegyezik abba, hogy minden előleg fizetése termékkel kapcsolatban kifejezett hozzájárulásnak számít a Fogyasztóvédelmi törvény 53. cikkely 1. bekezdésében foglaltak megfelelően.

 

6.11. Ha a webárúház által történő vásárlás az Easy-pay fizetőrendszeren keresztül megy vagy bankutálás útján, a Vevőnek fizetnie kell a fizetendő összeget 7 (hét) munkanapon belül a megrendelés visszaigazolása Eladó részéről után. Ha ezen a határidőn belül az Eladó bankszámlájára nem érkezik meg a bizonyos megrendelés fizetése, az Eladó ezt a megrendelés elutasításának tekinti a Vevő részéről és érvényteleníti a megrendelést hivatkozva a „nem érkezett átutalásra”.     

 

7.  AZ ÁRÚK ÁTTEKINTÉSE. JÓTÁLLÁS. REKLAMÁCIÓK.

7.1. A termék átvételékor a Vásárló köteles azt mindjárt megvizsgálni és ha megállapítja nyilvánvaló hiányosságát és/vagy kísérő tartozékok hiányát, késedelem nélkül tájékoztatnia kell a szállítást végző személyt. Ebben az esetben írásban foglalják a tapasztalt hiányosságot kármegállapítási jegyzőkönyv formájában két azonos példányban, amelyet a termék átvevője és a futárcég képviselője aláírja.

 

7.2. Abban az esetben, ha a Vevő nem reklamál időben vagy amennyiben megcsinálja, de nem írja alá a 7.1. pontban említett jegyzőkönyvet, az utóbbi elveszíti a jogát később kifogásolni, hogy az árút nyilvánvaló hiányosságokakkal szállították és/vagy valamelyik a kísérő tartozékok közé hiányzott.

 

7.3. A webárúház által vásárolt termékkel kapcsolatos reklamációk benyújthatók a Fogyasztóvédelmi törvénynek megfelelően az alábbi címre: Várna, Troleyna utca 6, Kapcsolattartási telefonszám: +359 888 606 333, Email az ügyfelek számára - sales@stepmat.eu.

 

7.4. A Vásárló köteles megvizsgálni a terméket a megérkézésétől számított 3 napon belül és ha nem felel meg a követleményeknek, nyomban kell kiértesíteni arról az Eladót. Ha a Vevő nem teszi meg azt, akkor ezek szerint a terméket elfogadja és nem emelhet további kifogást.           

 

7.5. A Vevő kérésére az Eladó bemutatja az általa árúsított termékekkel kapcsolatos dokumentumokat, a vásárlás pillanatában hatályban lévő törvényeknek megfelelően.

 

7.6. A reklamációt írásos formában kell bejelenteni és tartalmaznia kell a kifogásolt hibák pontos leírását és típusát. Akkor lehet elfogadni a reklamációt, ha megállapítást nyer, hogy a hibák keletkeztek nem a rossz fel és –lerakodás, szállítás, tárolás vagy helytelen használat következtében a Vevő részéről.

 

7.7. A Vevő elveszíti a reklamációra való jogát:

- azoknak a hibáknak tekintetében, amelyek észrevehetők a tárgyra való pillantással (beleértve azokat a csomagoláson is) abban a pillanatban, amikor átveszi a terméket;

- a termék minden keverésenél, feldolgozásánál, használatánál vagy átcsomagolásánál, mert ezt a feltételn elfogadásuknak tekintjük.

 

7.8. Minden reklamáció és jótállás kizártnak számít amennyiben a Vevő eladja a temékeket harmadik félnek.

 

7.9. Az Eladó nem vonható felelősségre a termék helytelen használata miatt.

 

7.10. Az Eladó elbírálja a benyújtott reklamáció alapozottságát a bemutatott mintáknak vagy a reklamált termék közvetlen rálátásákor. 7.11. Amennyiben az Eladó helyt ad a reklamációnak, javasolhatja a termék lecserélését minőségi árúkra saját költségen vagy ajánlhatja az ár lecsökkenését, amely nem lehet több mint a termék szerződött étrékének 10 % /tíz / százalékát.

 

7.12. Kis, szokásos az üzleti kapcsolatokban vagy elkerülhetetlen technikai eltérések a mennyiségben, minőségben és a mértékben nem képezhetik a reklamáció tárgyát.

 

7.13. A jelenlegi Általános feltételek szerint az Eladó nem vonható semmilyen más felelősségre a fentiekben felsoroltakon kívül.

 

8. A WEBÁRÚHÁZON KERESZTÜL VÁSÁROLT TERMÉK VISSZAKÜLDÉSE.

8.1. 7 (hét) munkanapon belül az árú kézbesítésétől számítva, a Vevő, aki nem kereskedő a Kereskedelmi törvény értelmében, hivatkozhat a Fogyasztóvédelmi törvény 55. cikkelyének foglalt jogokra.

 

8.2. Abban az esetben, ha a Vevő szeretné gyakorolni a jogait a Fogyasztóvédelmi törvény 55. cikkelyének értelmében, értesítenie kell nyilatkozban az Eladót, hogy szeretné elállni a megkötött szerződéstől és vissza kell küldenie a terméket sértetlenül és teljesen becsomagolva saját költségen minden kísérő dokumentummal együtt, minden külső vagy belső sérülés nélkül, az eredeti gyártói csomagolásban, úgy hogy a szállítási költség a Vevőt terheli. Amennyiben a Vevő nem tartja be a fenti feltételeket, az Eladónak van joga elutasítani a szerződéstől való elállást.

 

8.3. A Fogyasztóvédelmi törvény 55 cikkelyének értelmében íródott nyilatkozatot el kell küldeni a jelenlegi honlap kapcsolattartási rovatában feltüntett címre.

 

8.4. A Vevő köteles tárolni az átvett terméket, biztosítani a minőségének megőrzését és a biztonságát.

 

8.5. Az Eladó köteles visszateríteni a Vevőnek a teljes eladási árat nem később 30 napnál attól a dátumtól számítva, amikor a Vevő gyakorolta a fent említett jogot.

 

8.6. Az Eladó nem vállalhat felelősséget a Vevő költségéért a termék vásárlásákor.

 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Az Eladó gondoskodik arról, hogy az információ a webárúház honlapján mindig pontos és naprakész legyen; pontos információ kapható a jelenlegi honlap kapcsolattartási rovatában feltüntett telefonszámokon is. 

 

9.2. Bizonyos különbségek a webárúház honlapján szereplő fényképanyag árnyalatai és a termékek színeinek valódi árnyalatai lehetségesek.

 

9.3. Az Eladó nem garantálhatja, hogy a webárúházhoz való hozzáférés folyamatos, időszerű, biztonságos és hibamentes lesz, amennyiben ez nem az Eladó lehetőségeitől, kontrollától vagy akaratától függ.

 

9.4. Az Eladó személyes adatkezelő, regisztrálva van a Személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően. Az Eladó  garantálja a Vevőktől megkapott személyes adatokat tartalmazó információ sérthetetlenségét. Az információ megosztása csak akkor lehetséges, ha az állami szervek vagy a törvény által személyes adatokat tartalmazó információt gyűjtésére felhatalmazott tisztviselők igénylik a jogszabályoknak megfelelően. A jelenlegi Általános feltételek elfogadásával, a Vevő megadja a korlátlan és feltétlen beleegyezését, hogy az Eladó az általa feltüntett személyes adatokat gyűteni, tárolni, feldolgozni és használni fogja az adás-vételi szerződés és a webárúházon keresztül történő termék megrendelésének céljaira.

 

9.5. Az Eladó nem vállalhat felelősséget a teljesítés elmulasztásáért, amely vis maior (természeti csapás, társadalmi nyugtalanság, állami vagy önkormányzati szervek intézkedései, stb) eredményeként következett be. A teljesítés kötelessége megszűnik míg tart a vis maior.

 

9.6. A jelenlegi Általános feltételek hatályba lépnek a közzététel pillanatában. Az Eladó fenntartja a jogát bármikor változtatni az Általános feltételeket. Az elvégzett változások hatályba lépnek a közzététel pillanatától ezen a honlapon és nem vonatkoznak a visszaigazolt megrendelésekre, amelyek azelőtt voltak benyújtva.

 

9.7. Minden vitára a jelenlegi Általános feltételek létezését, hatását vagy megsértését illetőn beleértve a vitákat és a nézeteltéréséket  az érvényességükről, értelmezésükről, teljesítésükről vagy nem teljesítésükről, és minden az Általános feltételekben nem tisztázott kérdésre, alkalmazandók a vonatkozó bolgár jogszabályok és a Felek megállapodás formájában szabályozzák egymás közötti viszonyát. Amennyiben a Felek nem jutnak megállapodásra a jogvitát további tárgyalás és elbírásál végett a Várnai kerületi bírósághoz kell áttenni.

 

A Ramer Grup kft. Igazgatási tanácsa határozatával elfogadta a  jelenlegi Ramer Grup kft. Általános feltételeit a  www.stepmat.eu  webárúházon keresztül történő vásárláshoz és 2018. Január 10-én lép hatályba.