Цени в:лв.

Диелектрични килимчета / НА МЕТЪР

Код: 4065010300


Дебелина 
Изберете ширина 
Дължина 
мм

Гаранционен срок: 12 месеца


Време за изработка: 1-3 дни


Диелектричните килимчета и пътеки, изолиращи линейното напрежение в дадена система, се поставят на всички работни места при електроерозийно обработване, пред всички ел.табла и прекъсвачи, където съществува опасност от токов удар. Служат за за защита от "заземяване" при работа на хора в зони с високо напрежение.

 

Помещенията и повърхността, върху която се полагат трябва да са сухи и незамърсени.

 

Диелектрично килимче за защита на хора в зони с високо напрежение.

 

Спесификации:

 

  •     Предназначение: зони с високо напрежение
  •     Материал: високо-качествена гума
  •     Дебелина: 3, 3.5, 4.5, 6  mm
  •     Устойчивост на: озон, пламък, масла.
  •     При срязване не загубва качествата си.
  •     Препоръчителен срок за подмяна: 12 месеца или директно след повреда.
  •     Запазват диелектричните си свойства при експлоатация под напрежение до 37 kV
  •     Изпитвателно напрежение (в зависимост от класа) – до 50 kV
  •     Максимално работно напрежение - 37 kV
  •     Твърдост по Shore – 65 Shа

 

Виж АSTM СЕРТИФИКАТ и ТЕСТ на университет Дортмунд за диелектричната постелка"

 

Съхранение:

 

Диелектричните килимчета и пътеки следва да бъдат съхранявани в подходящи за целта складови помещения, осугуряващи защита от пряка слънчева светлина. Температурата на съхранение следва да обхваща границите от 0° до +30°C.

 

По време на съхранение диелектричните килимчета и пътеки трябва да бъдат положени, така че да се избегнат факторите, които могат да доведат до деформиране и повреждане. Задължително е да се осигури над 1 м разстояние от отоплителни уреди.

 

 

Контрол:

 

Съгласно Наредба № 22 за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация, в процеса на експлоатация на диелектричните килимчета и пътеки не се извършват периодични изпитвания на електрическата якост, а само огледи. Огледътите целят установяване на състоянието им в процеса на експлоатация и се извършват най-малко един път на 6 месеца при почистени от замърсяване повърхности.

 

Огледът на диелектрично килимче се състои в навиването му на руло от всеки ъгъл по диагонала на килимчето и проверка на външната навита повърхност. Процедурата се изпълнява поредно и за двете повърхности на килимчето.

 

В случай, че по време на огледа се установят пробождания, срязвания, дълбоки надрасквания и други значими повреди, които не подлежат на поправка, както и издути, размекнати или втвърдени повърхности, те се заменят с нови.


Тегло: 6,240 кг.

Време за изработка: 1-3 дни

Гаранционен срок: 12 месеца


Полета със * са задължителни
ЗАПИТВАНЕ