Цени в:лв.
НачалоВръщане на стока

Връщане на стока


В Р Ъ Щ А Н Е   Н А   С Т О К А 

 

 • Клиент на РАМЕР ГРУП ЕООД, който не е търговец по смисъла на Търговския закон, закупил стока през електронния магазин www.stepmat.eu, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок от 7 работни дни съгласно законодателството на Република България. В такъв случай Клиентът е отговорен само за директните разходи по връщането на продуктите.
  Изтривалка изработена по ваша индивидуална поръчка и размери, не подлежи на връщане съгласно чл. 55, ал. 2, т. 3 от Закона за защита на потребителите.
   
 • Клиентът е задължен да информира РАМЕР ГРУП ЕООД за своето намерение да върне закупените продукти, чрез всякакви средства за писмена комуникация (e-mail, факс или други) в рамките на 7 работни дни след получаването на стоката. Връщането на закупена стока се извършва при спазване ограничението на чл. 55, ал. 2, т. 3 от Закона за защита на потребителите.
   
 • Клиент, който извести РАМЕР ГРУП ЕООД, че ще упражни правата се по чл. 55 от Закона за защита на потребителите, е отговорен за връщането на стоката не по-късно от 10 дни от подаването на известието, в противен случай ние ще счетем искането за връщане за недействително и непроизвеждащо каквото и да било правно действие.
   
 • Клиента следва да върне стоката за своя сметка с ненарушена цялост, напълно окомплектована, заедно с всички съпътстващи я документи, без каквито и да било външни или вътрешни дефекти, в оригиналната от производителя опаковка, придружена от гаранционна карта, като разходите за връщането на стоката са за негова сметка. В случай, че Клиента не спази горните условия РАМЕР ГРУП ЕООД има право да откаже развалянето на сключения договор.
   
 • Клиента е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

   

З А М Я Н А    Н А    С Т О К А    И Л И    
В Ъ З С Т А Н О В Я В А Н Е    Н А    П А Р И

 

 • Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения и преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването и.
   
 • В случай на замяна на продукт с идентичен, замяната ще бъде направена според условията и ограниченията на обикновена поръчка.
   
 •     В случай, че Клиент върне продукт за замяна, но идентичен такъв не е на разположение, РАМЕР ГРУП ЕООД се задължава да изплати на Клиента стойността на продукта в срок не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата на връщането на продукта от Клиента.
   
 • В случай на възстановяване на стойността на продукта, това ще бъде направено в рамките на 30 дни след потвърждение на връщането, с наложен платеж по куриер за сметка на Клиента или по посочена от Клиента банкова сметка.


Комисия за защита на потребителите:  www.kzp.bg ,   e-mail: info@kpz.bg

Федерация на потребителите в България:  www.potrebiteli-bg.orgе-mail: fcb@mobikom.com