Цени в:лв.
×
НачалоДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ И БОТИ

ДИЕЛЕКТРИЧНИ РЪКАВИЦИ И БОТИ

Диелектрични Ръкавици

Диелектричните ръкавици са предназначени за защита от поражения от електрически ток при работа в електрически уредби и електрически мрежи.
Те са проектирани, произведени и изпитани съгласно ЕN 60903.

 

Гаранционен срок: 1 месец

 

Време за изработка: 3-5 дни


Номер/ Размер: 11/ 36 см.

Диелектрични Боти

Диелектричните боти се използват  като допълнително електрозащитно средство   при напрежение до 20 kV) .
Диелектричните боти са проектирани, произведени и изпитани в съответствие с  ГОСТ 13385-78

 

Гаранционен срок: 1 месец

 

Време за изработка: 3-5 дни

 

Номер/ Размер: Обуват се върху обувките